Informácie a pomoc

Predajto

Doba uloženia inzerátu

Maximálna doba uloženia inzerátu je 2 mesiace. Po uplynutí tejto lehoty je inzerát zo systému vymazaný. 

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov alebo problémov nás kontaktujte na email info@predajto.eu

predajto.eu © | Všetky práva vyhradené